Курс юридичного письмового перекладу

 

Лінгвістичний центр «Україна-Європа» пропонує інтенсивний курс навчання юридичного письмового перекладу (мовна пара «англійська-українська / російська»).

Синхронный перевод
Синхронный перевод


Тривалість курсу – 10 занять (20 академічних годин). Після закінчення курсу видається сертифікат.


Мета курсу – підвищення професійних навичок юридичного письмового перекладу, вивчення теоретичних основ, перекладацьких схем, комунікаційних аспектів, базової професійної лексики. Програма розроблена на основі комплексного розвитку умінь перекладу юридичної документації у рамках граматичної, лексичної (термінологічної), синтаксичної та стилістичної мовних компетенцій.


Курс включає такі теми:

 • загальна теорія перекладу (трансформації, еквівалентність, основні підходи, проміжні перекладацькі моделі);
 • компетентність перекладача корпоративної документації (установчої тощо);
 • лінгвістичні аспекти юридичного перекладу (роль фонових знань, переважання стандартних еквівалентів, обмежений контекст);
 • методи і способи юридичного перекладу (використання готових кліше);
 • особливості перекладу довіреності та свідоцтва про заснування компанії;
 • особливості перекладу установчого договору і статуту компанії;
 • особливості перекладу протоколу загальних зборів акціонерів компанії, назв посад і скорочень, назви і адреси компанії;
 • особливості перекладу договору / контракту, додаткових угод / додатків, законодавчих актів;
 • особливості перекладу іншої документації (експертний висновок, ділове листування з клієнтом);
 • складності юридичного перекладу і типові помилки перекладача.

Література

 • Мешков О., Лэмберт М. Практикум по переводу с русского языка на английский. Learn to Translate by Translating. – М.: ВВИ-Тезаурус, 2005.
 • Мирам Г.Э., Дайнеко В.В., Гон А.М., Тарануха Л.А., Грищенко М.В. Основы перевода. – К.: Эльга – Ника-Центр, 2006.
 • Особисті матеріали викладача.
 
© Лінгвістичний центр «Україна-Європа»