Курс послідовного перекладу

Послідовний перекладЛінгвістичний центр «Україна-Європа» пропонує інтенсивний курс навчання професійному усному перекладу.

 

Мета курсу підвищення професійної компетенції слухачів у сфері усного перекладу, вивчення теоретичних підходів до перекладу, перекладацьких схем, етики, комунікаційних аспектів усного перекладу, методик підготовки та навчання, базової професійної лексики, психології перекладача та стресових факторів.

 

Тривалість курсу – 24 заняття (48 академічних годин). Заняття проводяться у суботу та неділю з 10:00 до 13:00 ОНЛАЙН. Після успішного проходження повного курсу видається сертифікат.

 

Курс охоплює такі теми:

 • загальна теорія перекладу (трансформації, еквівалентність, основні підходи, проміжні перекладацькі моделі);
 • особливості та труднощі усного перекладу з урахуванням специфіки сучасного спілкування (швидкий темп мовлення, нові метафори, загальна демократизація мови, професійний сленг);
  Послідовний переклад
  Послідовний переклад
  Послідовний переклад
 • лінгвістичні аспекти усного перекладу (трансформаційний та денотативний принципи, роль фонових знань, переважання стандартних еквівалентів, обмежений контекст);
 • психофізіологія усного перекладу (фактори стресу, методи релаксації, «рольова модель» усного перекладача);
 • фонетика в усному перекладі (взаємозалежність вимови й сприйняття, паузи та інтонація, типові відхилення від RP);
 • методи і способи професійного усного перекладу (компресія тексту, перифраз, узагальнення, упущення, використання готових кліше);
 • «історія успіху» професійного усного перекладу, у тому числі опис лінгвістичних і екстралінгвістичних факторів, які зумовлюють успіх усного перекладу;
 • труднощі перекладу та бар`єри – швидкий темп мовлення, неправильна вимова доповідача, прецизійна лексика (числівники, географічні та власні назви), семантично неповні висловлювання;
 • типові помилки перекладача – упущення, семантична та стилістична незв`язність, затримки, спроби підхопити темп мовлення доповідача);
 • специфіка англо- української / російської мовної пари;
 • дієслівні висловлювання в англійській мові та називні в українській / російській;
 • розбіжності у риториці;
 • роль контексту;
 • методи компенсації;
 • oсобливості різних видів усного перекладу – технічних, наукових, політичних конференцій та семінарів, фокус-груп, переклад в умовах круглого столу, на презентаціях, прес-конференціях.

 

Кількість теоретичних лекцій є мінімальною – основна частина курсу передбачає виконання спеціально розроблених підготовчих вправ, а також безпосередньо практику усного перекладу, яка базується на відео- та аудіо матеріалах.


Вартість курсу (в групі) – 12 500 грн.

 

Наші викладачі:

Потапова Ганна Євгенівна Беседін Андрій В`ячеславович
Мірам Г.Е. Кузнєцов С.Ю. Свердленко Г.М. Потапова Г.Є. Беседін А.В.
 
© Лінгвістичний центр «Україна-Європа»