Курс послідовного перекладу

Послідовний перекладЛінгвістичний центр «Україна-Європа» пропонує інтенсивний курс навчання професійному усному перекладу.

 

Мета курсу підвищення професійної компетенції слухачів у сфері усного перекладу, вивчення теоретичних підходів до перекладу, перекладацьких схем, етики, комунікаційних аспектів усного перекладу, методик підготовки та навчання, базової професійної лексики, психології перекладача та стресових факторів.

 

Тривалість курсу двостороннього послідовного перекладу – 24 заняття (48 академічних годин). Заняття проводяться у суботу та неділю з 10:00 до 13:00. Після проходження курсу видається сертифікат.

 

Курс охоплює такі теми:

 • загальна теорія перекладу (трансформації, еквівалентність, основні підходи, проміжні перекладацькі моделі);
 • особливості та труднощі усного перекладу з урахуванням специфіки сучасного спілкування (швидкий темп мовлення, нові метафори, загальна демократизація мови, професійний сленг);
  Послідовний переклад
  Послідовний переклад
  Послідовний переклад
 • лінгвістичні аспекти усного перекладу (трансформаційний та денотативний принципи, роль фонових знань, переважання стандартних еквівалентів, обмежений контекст);
 • психофізіологія усного перекладу (фактори стресу, методи релаксації, «рольова модель» усного перекладача);
 • фонетика в усному перекладі (взаємозалежність вимови й сприйняття, паузи та інтонація, типові відхилення від RP);
 • методи і способи професійного усного перекладу (компресія тексту, перифраз, узагальнення, упущення, використання готових кліше);
 • історія успіху» професійного усного перекладу, у тому числі опис лінгвістичних і екстралінгвістичних факторів, які зумовлюють успіх усного перекладу;
 • труднощі перекладу та бар`єри – швидкий темп мовлення, неправильна вимова доповідача, прецизійна лексика (числівники, географічні та власні назви), семантично неповні висловлювання;
 • типові помилки перекладача – упущення, семантична та стилістична незв`язність, затримки, спроби підхопити темп мовлення доповідача);
 • специфіка англо-російської / української мовної пари;
 • дієслівні висловлювання в англійській мові та називні в російській / українській;
 • розбіжності у риториці;
 • роль контексту;
 • методи компенсації;
 • oсобливості різних видів усного перекладу – технічних, наукових, політичних конференцій та семінарів, фокус-груп, переклад в умовах круглого столу, на презентаціях, прес-конференціях.

Основні навчальні матеріали:

Мирам Г.Э., Дайнеко В.В., Гон А.М., Тарануха Л.А., Грищенко М.В. Основы перевода. – К.: Ельга – Ніка-Центр, 2006

Мірам Г.Е., Дайнеко В.В., Іванова С.В. Коучінг для усних перекладачів. – К.: Ельга – Ніка-Центр, 2011

Мірам Г.Е., Дайнеко В.В., Іванова С.В. Тренінг-курс двостороннього послідовного перекладу. Англо-українська мовна пара. – К.: Ельга – Ніка-Центр, 2013

 

Навчання слухачів включає лекції з основних теоретичних питань і практику усного перекладу, яка базується на відео- та аудіо матеріалах.

Вартість курсу – 9 000 грн.

 

Наші викладачі:

Потапова Ганна Євгенівна Беседін Андрій В`ячеславович
Мірам Г.Е. Кузнєцов С.Ю. Свердленко Г.М. Потапова Г.Є. Беседін А.В.
 
© Лінгвістичний центр «Україна-Європа»