Курс послідовного перекладу

2014-05-01

Мета курсу – підвищення професійної компетенції слухачів у сфері засад усного перекладу, вивчення теоретичних підходів до перекладу, перекладацьких схем, етики, комунікаційних аспектів усного перекладу, методик підготовки та навчання, базової професійної лексики, психології перекладача та стресових факторів.

Курс охоплює наступні теми:

 • загальна теорія перекладу ( трансформації, еквівалентність, основні подходи, проміжні перекладацькі моделі)
 • особливості та труднощі усного перекладу з урахувнням специфики сучасного спілкування (швидкий темп мовлення, нові метафори, загальна «демократизация мови, професійний сленг)
 • лінгвістичні аспекти усного перекладу (трансформаційний та денотативний принципи, роль фонових знань, переважання стандартних еквівалентів, обмежений контекст;
 • труднощі перекладу та бар`єри – швидкий темп мовлення, неправильна вимова оратора, прензійна лексика (числівники, геграфічні та власні назви ), семантично неповні висловлювання;
 • типов помилки перекладача – упущення, семантична та стилістична незв”язність, затримки, спроби підхопити темп мовленя оратора)
 • специфика англо-російської мовної пари:
 • дієслівні висловлювання в англійській мові та називні в російській
 • розбіжності у риториці
 • роль контексту
 • методи компенсації
 • Особливості різних видів усного перекладу – технічних, наукових, політичних конференций та семінарів, переклад в умовах круглого столу, на презентациях, прес-конференціях.

Основні навчальні матеріали:


Мирам Г.Э., Гон А.М. Профессиональный перевод: Учебное пособие (+ CD-ROM). – К.: Эльга, Ника-центр, 2003.

Мирам Г.Э., Дайнеко В.В., Гон А.М., Тарануха Л.А., Грищенко М.В. Основы перевода. – К.: Эльга, 2006.

Гон О.М., Гулик В.О., Мірам Г.Е., Морозов В.П., Голованчук Л.П. Практикум з усного перекладу. – К.: Факт, 2007.

 
© Лінгвістичний центр «Україна-Європа»